fbpx

Блог

Как да използваме модалните глаголи Could, Should, Would?

модални глаголи в английския

Днес ще обсъждаме три много важни фрази в английския, а именно  “should have”, “could have” и “would have”. Тази граматика плаши много хора, но вие не се стряскайте, защото аз сега подробно ще ви въведа във всички тънкости. Днес ще говорим за една много важна тема, а именно модални глаголи в английския.

Сега на първо място е много важно да изясним какво изразяваме с тези глаголи. Ние говорим за сегашните ни чувства за минало събитие или взето решение. Ето ви и един пример – “I would have come to your wedding, but I was really sick that day.” или как превеждаме това изречение “Аз щях да дойда на твоята сватба, но бях много болна този ден.” Ети ви и един пример с “could have” – “I could have done a better job with my homework.”, което се превежда като “Можех да се справя по-добре с домашното”. И последният пример с “should have” е – “You should have apologised to your sister for being so rude to her” или в превод “Ти трябваше да се извиниш на сестра си, че беше толкова груб с нея”. Както виждате всички тези изречения се казват в настоящето, но се отнасят до минали събития. 

Тези глаголи също можете да ги чуете и като “глаголите на изгубените възможности”. Защо се наричат така? Защото те се превеждат като “трябваше”, “щях” и “можеше’. И винаги се използват, когато съжаляваме за нещо в миналото, което не може да бъде променено. 

Изразът се формира по следния начин – модален глагол + have + past participle. Едно важно уточнение е, че винаги трябва да използвате “have”, а не “has, независимо какъв е рода на подлога. 

Could have 

Това словосъчетание се използва за нещо, което предполагате, че би могло да бъде възможно да се случи. Ето ви и един пример – “I could have gone to college right after highschool, but I decided to travel”. Има се предвид, че сте можели да отидете в университет, имали сте възможност, но в крайна сметка не сте го направили. 

Друг случай, в който се използва е, когато правите предположения. Тогава не можете да знаете дали е вярно или не, но при всички обстоятелства е възможно. Примерно, ако някой закъснява вие можете да кажете – “He could have gotten stuck in traffic”.

Would have 

Сега продължаваме с употребата на “would have” и той има две основни употреби. Първата е с “but” и ето ви е един пример, за да стане ясно – “I would have called you, but my battery died”. “Аз щях да ти се обадя, но батерията ми беше паднала”. Най-важното в тази граматика е, че се фокусираме върху факта, че сме искали нещо, но не сме могли. 

Другата употреба е с “third conditional” и тази граматика сме я обяснявали в урока “Условно наклонение”. Ето как би се преобразувало горното изречение – “I would have called you, if my battery hadn’t died”.

Should have 

“Should have” означава “трябваше” и се използва за минало събитие, за което съжаляваме, че не се е случило. Например, ако сте били поканени на сватба, но не сте успели да отидете, някой може да ви каже – “It was such a marvelous wedding. You should have come”.

Отрицание 

Накрая е хубаво да обсъдим и как става отрицателната форма! Нека да вземем изречението “She shouldn’t have left him” и да го разгледаме. Запомнете, че отрицателната частица винаги стои след модалния глагол! 

Надявам се, че в този урок успях да ви обясня всичко по темата за модални глаголи в английския и сега вече да можете свободно да ги използвате. Ако искате да прочетете още уроци свързани с английската граматика, можете да видите статията ни за употребата на отрицанието

Търсене:
Последни постове:

Чудиш се кое ниво си?

А1, А2, B1, B2, C1… Направи тест за определяне на нивото!