fbpx

Блог

Кои са 6-те Най-Странни Правила в Английския!

граматични правила в английския

Днешният урок ще е свързан с шестте най-странни граматични правила в английския. Вдъхнових се за тази тема, когато четох една статия и реших, че ще е полезно да седнем и да ги обсъдим. С някои от тези правила съм съгласна, с други не толкова и сега ще обсъдим защо.

Подредба на прилагателните 

Знаете, че в едно изречение може да има много прилагателни преди съществителното. Например “Тази прекрасна, красива, голяма, комфортна, овална къща.” Точно за реда на тези прилагателни иде реч. Според правилото подредбата трябва да е следната – мнение, размер, възраст, форма, цвят, произход, материал, предназначение. След като вече знаете какво е правилото, ето ви и един пример – “Beautiful, tall, young, Bulgarian lady”. Имайте предвид, че както и да подредите прилагателните, винаги ще ви разберат. 

Compound subjects

“Compound subjects” означава съставен или сложен подлог и представлява два или повече подлога свързани помежду си със съюз. Ето ви и един пример, за да илюстрирам какво имам предвид – “Joe and Vanessa are going to the store.” Когато подлозите са свързани чрез съюза “и”, глаголът винаги е в множествено число. Когато обаче съществителните са свързани с съюзите “or”, “nor” или “neither”, нещата стават малко по-объркани. Според правилото подлога трябва да е в единствено число, тоест изречението ще изглежда така “Joe or Vanessa is going to the store.” 

Тирета 

За сега не сме говорили много за пунктуация, затова не сме споменавали темата за тиретата. В английския има три основни вида и сега ще ги разгледаме. “Hyphen” или късото тире се слага, за да свърже две неща,които са много силно свързани помежду си. Като например свързването на две фамилни имена. “Еn – dash” или това е средното по големина тире разделя стойности, които показват някакъв диапазон от нещо, примерно страници или дати. И последно остана “Em — dash”, което най-дългото тире с най-много приложения и употреби. То основно се играе ролята на скоби, две точки или точки от план. 

Къде слагаме неопределителния член “AN”?  

Ето и едно правило, с което съм напълно съгласна. Къде слагаме неопределителния член “AN”? Правилото гласи следното – пред думи, които започват с буква, която звучи като гласна. Тук е важно да се обърне внимание, че казвам думата звучи, а не когато е написано с гласна. Като пример можем да вземем думата “hour”, тя очевидно не започва с гласна, но така се чете.  

We can end a sentence with a preposition.

Следващото правило гласи, че изречението може да завършва на предлог и това е абсолютно вярно. Мога да ви дам хиляди примерно, но нека се огранича до тези два – “What did you pay for?” и “Wake up.” Както виждате този тип изречения са доста разпространени. 

You can finally begin sentences with conjunctions. 

Според официалната граматика едно изречение не може да започва с определени съюзи, а именно “and”, “but” и “because”. Това е абсолютно правилно, когато става въпрос за съчинения или формални писма, но в ежедневната реч те се използват непрекъснато. Ето ви и един пример – “I go to sleep every night at 9. But sometimes I go to bed at 11.” 

А вие какво мислите за тези правила? Съгласни ли сте с тях? Ако искате да прочетете още интересни уроци за още граматични правила в английския, можете да прочетете статията ни за употребата на частицата “not” в изречението. 

Търсене:
Последни постове:

Чудиш се кое ниво си?

А1, А2, B1, B2, C1… Направи тест за определяне на нивото!