fbpx

Блог

Наречията в Английския! Важни и Основни неща, които трябва да знаете!

наречията в английския

В днешната статия ще се фокусираме върху наречията в английския, една изключително важна тема. Наречията са не само важни за вашата лексика, но и имат важно място в граматиката. 

Какво представляват наречията?

Нека първо изясним какво представляват наречията. Те определят глагола или, с други думи, описват дадено действие. За разлика от тях прилагателните описват съществителните.  

Примери 

След като вече знаете основната разлика между наречие и прилагателно, ще ви дам и няколко примера, за да е по-ясно. “Time passes slowly.”. “Slowly” е наречие, а “slow” е прилагателно. “Slowly” се образува от “slow”. “Slowly” обяснява как преминава времето, тоест се отнася към глагола. 

Ето ви и още един пример – “Drive carefully!”. “Carefully” е наречието в случая. Вие можете и да чуете изречението “Drive careful!”, но да си знаете, че това не е вярно! 

Наречия за начин 

Наречията се делят на много различни видове, но днес ние ще се концентрираме върху наречията на начин. Те описват по какъв начин е извършено дадено действие. 

Образуване на наречието

Образуването на наречията е много лесно. Формулата, по която се правят е –  Прилагателното + наставката “ly” или на английски – “Adjektive” + “ly”. Нека вземем думата “slow” като добавим “ly” накрая се получава “slowly”. Имайте предвид, че както всичко в английския, и при образуването на наречията е пълно с изключения. 

Ето ви няколко примера за наречията, които си спазват правилото. Careful – Carefully, Bad – Badly, Safe – Safely, Serious – Seriously, Personal – Personally.

Ако думата завършва на “L”

Както виждате, ако думата завършва на “L”, то буквата не удвоява в наречието. Има много думи, които следват това правило, и ето ви няколко – Careful – Carefully, Cheeful – Cheerfully, Beautiful – Beautiful. 

Ако думата завършва на “E” или “Y”

Както знаете много прилагателни в английския завършват на “E”. В тези случаи последната буква “E” се изпуска и се слага наставката “ly”. Ето и няколко примера, за да ви се изясни – Simple – Simply, Reasonable – Reasonably, Terrible – Terribly. А когато думата завършва на “Y” се слага наставката “ily”. Easy – Easily, Heavy – Heavily, Noisy – Noisily. 

Прилагателни

Английският винаги може да ни изненада с някое странно изключение… Например, можете да видите думи, които завършват на “ly”, но не са наречия, а са прилагателни. Например “friendly”, “lonely”, “silly”. Те отвсякъде си изглеждат като наречия, но не могат да определят глагола и следователно се използват само като прилагателни. 

Неправилни наречия за начин

Неправилните наречия не се образуват с частицата “ly”. Хубавото е, че не са особено много, така че не се притеснявайте. 

Прилагателното “Good” се превръща в “Well”. Ние казваме “He speaks English well.”. “Well” описва глагола. Изречението се превежда като “Той говори английски добре”. Изключенията не са много, но както виждате нямат общо с прилагателното, така че трябва да се научат наизуст. 

иии

Надявам се този урок за наречията в английския да ви е бил полезен. Ако се интересувате и от употребата на други думи, можете да погледнете статията ни за “Как да използваме “During” и “While”?” 

Търсене:
Последни постове:

Чудиш се кое ниво си?

А1, А2, B1, B2, C1… Направи тест за определяне на нивото!