fbpx

Блог

Как да използваме “During” и “While”?

предлози и съюзи в английския

Днес отново ще се захванем с обогатяването на лексиката ви с поредните предлози и съюзи в английския и ще говорим за две много важни думи, а именно “during” и “while”. Ще изясним тяхното значение и употреба, за да не бъркате тези думи повече. 

During

Нека първо да им изясним значенията. “During” означава през, по време на, в продължение на. Използва се по следния начин – “During the movie” или ”during the vacation”. Ето и един пример “She fell asleep during the movie.”. Това означава, че тя е заспало по време на филма. Както виждате действието се развива по време на филма. “During” може да се използва със сегашно и минало време без проблем. 

Специфичното за “during” е, че след него винаги има съществително. Тоест каква е формулата, по която се образува? “During + none”, запомнете го това, защото е важно.

Също така “during” много често се употребява в комбинация с думата “whole”. Ние имаме цял урок посветен на това, който можете да гледате, ако ви е интересно, но накратко се слага пред съществителното и означава цялото. Ето ви и една примерна употреба – “It was hot during the whole summer.”

While

Нека сега да се захванем с втората дума от нашия урок, а именно “while”. Тя, за разлика от “during” не е предлог, а е съюз и означава – докато през времето, когато. Важно е да знаете, че тези двете думи изобщо не са взаимозаменяеми. Формулата за употреба на “while” е “while” + “subject” + “verb”. Тоест се използва с глаголи и съществително след себе си. 

Ето ви и един пример – “She fell asleep while she was watching the movie.” Надявам се виждате разликата с горното подобно изречение. 

Друга важна употреба на “while” е, когато след него има “gerund”. Ето и как би станало горното изречение по този начин “She fell asleep while watching the movie”.

Също така е важно да знаете, че с “while” много често се използват продължителни времена. “My mother called me while I was doing my homework.” Или това се превежда като “Майка ми ми звънна докато си пишех домашното”.

Надявам се днешния урок да ви е бил полезен. Ако имате въпроси по него или искате да предложите друга тема за урок за предлози и съюзи в английския, пишете в коментарите. Ако искате още лексикални уроци, можете да прочетете статията ни “Other”, “Others” и “Another” – по какво си приличат и как да ги използвате?”

Търсене:
Последни постове:

Чудиш се кое ниво си?

А1, А2, B1, B2, C1… Направи тест за определяне на нивото!