fbpx

Блог

Неудобни въпроси на Английски – Как да се справим с тях?

как да отговаряме на английски

За жалост не всички хора са особено добронамерени и понякога се случва да ви зададат много неудобен въпрос. Може човекът да не е искал непременно да бъде груб, но въпросът да е много конфузен. Какво да правите в подобни ситуации и как да отговаряме на английски? 

Play their own game

Стратегия номер едно е следната, когато ви зададат неудобен въпрос, вие им отвърнете с подобен, също толкова конфузен въпрос. Факт е, че повечето хора реално осъзнават, че задават груб въпрос, така че трябва да стане ясно, че вие не търпите такова отношение. Примерно, ако някой ви пита защо сте се развели, вие можете да им върнете въпроса и да ги питате какво е станало с последната им връзка. Или как ще изглежда това на английски – “Why aren’t you married yet?” и вие им отговаряте с “What happened with your last relationship?”.

Address it politely

Ако все пак не искате да сте груби, можете да пробвате с втората стратегия. Тя е да им отговорите любезно, но да стане ясно, че не искате да говорите по темата. Хубав израз, който можете да използвате е “I am really sorry. I don’t want to answer that.” или на български “Извинявам се, но не искам да отговоря на това.” или алтернативно “You know, I’d rather not talk about that/it.”, което означава “Предпочитам да не говоря за това.” Ако човекът ви е по-близък, но не искате да говорите по темата на дадено място или пред външен човек, можете да кажете “You know I’d rather not talk about that here. We can go to lunch sometime and talk about it.”

Be much more direct.  

Понякога се случва и грубите хора да не осъзнават, че са задали изключително неудобен въпрос. В такива случаи помага да бъдете директни с тях и да ясно да им заявите, че това не е ок. Хубав любезен израз, който можете да използвате е “That’s really personal. I am not going to answer that.” или в превод “Това е много лично и няма да отговоря.” или друг израз с подобно значение е “That question makes me really uncomfortable. I am not going to answer it.”. Алтернативно можете да кажете “I am gonna pretend you didn’t ask me that.”, което в превод е “Ще се престоря, че не ме питате това.”

 Бъдете още по-директни 

Понякога с по-любезни думи не можем да се справим и затова трябва да бъдете съвсем директни. Можете да им кажете следното – “I can’t believe you are asking me that. It is really not appropriate.” или на български “Не мога да повярвам, че ме питаш това, изобщо не е уместно.” Алтернативно също можете да отговорите с “It is really not ok to ask that kind of questions.”, което означава “Наистина не ок да ме питаш подобно нещо”. А ако искате да сте наистина директни, можете просто да им кажете, че това е много груб въпрос. Това на английски е “That’s a really rude question.”  

To brush it off as a joke. 

Вече ако не искате да сте прекалено директни, за да не се стигне до скандал, можете и просто да го обърнете на шега. Можете да кажете “That’s for me to know and for you to find out.”, което означава “Това е за мен да знам и за теб да откриеш.” Друг вариант е “Why don’t I just give you my diary.” или в превод – “Защо направо да не ти дам дневника си.” 

Груби и несъобразителни хора винаги ще има и ние трябва да се научим да се справяме с тях и как да отговаряме на английски. Не можем да се оставим да ни се качат на главата. Ако имате нужда от още изрази по темата, можете да прочетете статията ни “Как да се справим с грубите хора”. Надявам се подоби груби хора да не са ви попречили на увереността, но за всеки случай можете да видите урока ни за “6 Съвета за Това Как да Бъдем по-уверени, когато Учим Английски (и не Само)”.

Търсене:
Последни постове:

Чудиш се кое ниво си?

А1, А2, B1, B2, C1… Направи тест за определяне на нивото!