fbpx

Блог

Как да използваме частицата “not”?

отрицанието в английския

Много обсъждахме лексиката в последно време, но е крайно време да обърнем малко внимание и на граматиката. Конкретно сега ще обсъждаме как се използва отрицанието в английския и къде е неговото място в изречението. 

Сега първо ще ви дам две изречения и ще ви оставя да предположите кой е правилният отговор, преди да ви дам правилото. “They decided to not stay in the hotel.” или “They decided not to stay in the hotel.” Кое смятате, че е верният отговор?

Граматически правилният отговор е “They decided not to stay.” Инфинитивът в случая е “to stay” и според правилото той не трябва да се разделя. Сега хубаво е тук да спомена, че всъщност англоговорящите си го използват и по двата начина. Според официалната граматика не се разделят, но в разговорния английски можете да го чуете всякак и те ще ви разберат както и да го кажете. 

Ето ви и няколко примера, за да ви се поизясни малко граматиката. “Kelly hoped not to need new shoes before the fall.” или в превод – “Кели се надяваше да не се нуждае от нови обувки преди есента.” Един англоговорящ също би могло да каже “Kelly hoped to not need new shoes before the fall.”, което реално е същото, така че не се учудвайте, ако  го чуете. 

Обаче има и случаи, в които разделянето на инфинитива е граматично правилно. Това важи за наречия, които променят смисъла на израза. Ето ви и един пример. “I asked her quietly to leave.”, което означава, че сте я помолили тихо, че сте и прошепнали да си тръгне. А в този случай – “I asked her to quietly leave.”, което в превод е, че сте я помолили да излезе тихо.  

Много наречия разделят инфинитива на глагола на две части, това правило важи и за наречията за честота. “He wanted to never have to see them again.” или на български това означава, че той не иска да ги вижда никога повече. 

Надявам се този урок да ви е изяснил малко употребата на отрицанието в английския. Ако имате малко нужда от разясняване как се използват наречия можете да видите урока ми за наречията за начин. Ако искате повече лексикални уроци, можете да прочетете статията ни фразеологичните глаголи с “Over”.

Търсене:
Последни постове:

Чудиш се кое ниво си?

А1, А2, B1, B2, C1… Направи тест за определяне на нивото!