fbpx

Блог

Фразеологични глаголи с “Over”

глаголи на английски

Днес ще се фокусираме малко по-сериозно върху обогатяването на речника ви и по-конкретно прословутите фразеологични глаголи на английски. Различните глаголи в комбинация с “over” могат да създадат всякакви интересни словосъчетания, чиито значения могат да бъдат меко казано непредсказуеми. 

Come over

Нека първо да започнем с един по-лесен глагол, чието значение не се изменя особено. Точната дефиниция е “to change one position or location”. Често срещано изречение, в което се употребява е “Come over my house.” С израза каните някой да намине покрай къщата ви. Както виждате, тук оригиналното значение на глагола не се е изменило особено.

Bring over

Тук значението на глагола също не се променя особено. Дефиницията на израза е “to take someone or something from one place to the place where someone else is, especially their home.”, което както виждате не различава много от нормалното значение на “bring”. Ако някой ви каже да “bring over” някакъв предмет, това означава просто да му го донесете. Единствено набързо да отбележа, че когато става въпрос за хора се има предвид да доведете някого.

То be over

“То be over” е изключително използван фразeологичен израз и е хубаво да го научите. Той е синоним на “to come to an end.” и означава нещо да свърши, да приключи. “The game will be over at 11 o’clock.” или на български това означава – Играта ще свърши в 11 часа. Не се изненадвайте, че предлога няма обичайното си значение, това им е трудното на фразеологичните глаголи. 

То Get over

Значението на този фразеологичен глагол е “to recover from something” или на български – да преодолееш или да се възстановиш от нещо. Ето и един пример – “Did she get over her cold?”. С това изречение питате дали тя се е възстановила от настинката. Ако този глагол се използва за човек, се има предвид да преодолееш някого – “She got over him.”

Make over

Това означава “to improve something or somebody by working on it”, което на български означава “Да направиш нещо или някого да изглежда по-добре, да преобразиш нещо към добро.” За да стане малко по-ясно, ето и един пример “We’re going to make over the garage into a guest suite.”, което на български се превежда като “Ние ще превърнем гаража в апартамент за гости.”

Run over

Важно е да отбележим. че този фразеологичен глагол има две значения. В единия случай се има предвид, че сте прегазили някого или нещо. “I almost ran over our cat.” или този пример означава, че почти прегазих котката. А другото значение е, че нещо прелива. “The bath is running over.” – “Ваната прелива.”

Stay over

Последно остана да се захванем с глагола “stay over”, което означава “означава да преспиш в къщата на някого за една нощ”. Ето и един пример “We have a spare bed if you want to stay over.”, което се превежда като “Ние имаме допълнително легло, ако искаш да спиш тук.” Подобно значение има и глаголът “a sleep over”. Фразеологичните глаголи на английски могат да бъдат много объркващи, защото много често те нямат абсолютно нищо общо с оригиналното значение на глагола и предлога. Затова е много трудно понякога да разберем тяхното значение по контекста. Затова моя съвет е да ги научите наизуст, за да не ви хванат неподготвени. Надявам се, че този урок ще ви обогати речника и ще помогне да станете малко по уверени в английския ви. Ако искате да видите още полезни изрази ,вижте статията ни “Как да не блокираме на английски?”.

Търсене:
Последни постове:

Чудиш се кое ниво си?

А1, А2, B1, B2, C1… Направи тест за определяне на нивото!